Ohláška stavby

Jedeme dál. Respektive popojíždíme. Vyřizování papírů je pravděpodobně ta nejotravnější část celé stavby. A to nám velkou většinu vyřizoval přímo projektant. Obdivuji všechny ty, kteří si to řeší komplet sami. Tak nějak jsme doufali, že dostaneme povolení (respektive souhlas se stavbou) dříve, ale když třeba i hygieně trvalo vyjádření celkem 2 měsíce (jednou to stopli kvůli čekání na katastr, i když stačilo počkat jeden den), tak se to skládalo pomalu.

Pak přišel konečně den, kdy se šlo na stavební úřad. Už už jsme si mysleli, že máme vyhráno. Ale bohužel. Po 3 týdnech došlo vyjádření s tím, že je potřeba doplnit další papíry a stihnout to do data, které bylo nereálné. Takže šel Petr stáhnout žádost, vše jsme doplnili, a pak se šlo na úřad znovu.

Na druhý pokus se zadařilo a povolení jsme dostali jako lehce opožděný svatební dar 🙂 Sice jsme tak ztratili asi 3 měsíce, ale lepší pozdě, než vůbec, že ano 🙂

Obecně vzato, když jsem se o to zajímala, došla jsem ke spoustě článků, videí a vyjádření, kde bylo jasně řečeno, že u nás máme asi nejhorší a nejzdlouhavější byrokracii, co se stavebního povolování týče. A ono to tak vážně bude. Skutečně jsem ráda, že toto už máme za sebou. I když teď v roce 2018 to vypadá, že by se to mohlo vše krapet urychlit.

A teď trochu toho moudra.

Rozdíl mezi ohláškou stavby a stavebním povolením

Vše je upraveno dle Zákona č. 183/2006 Sb., ve znění od 1. 1. 2018 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 103 a ), § 104.

Když to vezmu hodně zjednodušeně, tak s ohláškou stavby si vystačíte u stavby menších rodinných domků - do 150 m² zastavěné plochy a s nejvýše 2 nadzemními podlažími. Stejně tak budete potřebovat ohlášku v případě rekonstrukce starších budov, kdy nezasahujete do nosných konstrukcí.

Takže u stavby rodinného domu, který má zastavěnou plochu větší jak 150 m², budete potřebovat již stavební povolení.

Co potřebuji k ohlášení stavby?

Teď se připravte na skutečně dloooouhý výčet (zdroj mmr.cz)

NUTNÉ / POTŘEBNÉ DOKUMENTY PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ:

1)    Vyplněný formulář pro sloučené uzemní a stavební povolení

2)    Doklad o právu k pozemku nebo ke stavbě (kopie kupní smlouvy)

3)    Plná moc – pokud Vás někdo bude zastupovat (úředně ověřená)

4)    Výpis z Katastru nemovitosti (ne straších jak 90 dní)

5)    Seznam, adresy a katastrální čísla sousedních pozemků a staveb (lze získat elektronicky na adrese www…

6)    Doklad o informování vlastníků sousedních pozemků (stačí podepsaná situace od projektanta, na kterou se sousedé napíšou: Celé jméno, datum narození, a souhlas se stavebním záměrem)

7)    U staveb prováděných svépomocí – písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit stavbu, nebo odborníka, že bude vykonávat stavební dozor

8)    Závazná stanoviska dotčených orgánů – nejčastěji požadované:

a)    Požární ochrany

b)    Krajská hygienická stanice – (v případě použití vytápění tepelným čerpadlem vzuch-voda)

c)    Ochrany přírody a krajiny

d)    Koordinované stanovisko města (větší města – např. Ostrava)

e)    Památkové péče (pokud je stavba v památkové zóně)

f)    Pozemních komunikací

g)    SEI – státní energetická inspekce – Kontrola Průkazu energetické náročnosti budovy pro Váš nový dům

h)    Odbor dopravy – například pokud na pozemek nemáte vyřízený sjezd z obcení komunikace (nutný jednoduchý projekt + schválení Policií ČR)

9)    Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat:

a)    Přípojka Vody (nebo povolení studny)

b)    Přípojka Kanalizace (nebo řešení kanalizace)

c)    Vsakování vody na pozemku – Hydrogeologický průzkum

d)    Přípojka Elektřiny – ČEZ, nebo jiný poskytovatel

e)    Přípojka Plynu (pokud bude realizovaná)

f)    Přípojka sdělovacích kabelů (např. O2, UPC, …)

g)    Báňský úřad – k realizaci zemního vrtu pro tepelné čerpadlo země-voda

10) Projekt pro sloučené stavební a územní řízení:

a)    Průvodní Zpráva

b)    Souhrnná technická zpráva

c)    Situační výkresy

d)    Dokumentace objektů - Výkresová část + technické zprávy

e)    Dokladová část

E1) závazná stanoviska,rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

E2) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E3) geodetický podklad

E4) Projekt zpracovaný báňským projektantem (standardně není vyžadován!)

E5) Průkaz energetické náročnosti budovy

E6) Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, měření, …

Kolik stojí ohlášení stavby?

My jsme platili 2000 Kč, a pokud vás zajímá, kolik například stojí vklad na katastr, případně žádost o rozdělení pozemku, tak mrkněte na tento článek o nákladech "než se kopne do země".

Jak dlouho trvá vyřízení ohlášení stavby?

Když budete mít štěstí, tak vážně maximálně 30 dní od podání.

Zatím žádné komentáře.

Napsat komentář