Jak skladovat potraviny v lednici

V dnešní době je lednice nezbytnou součástí každé domácnosti. Je to místo, kde uchováváme naše potraviny, aby zůstaly čerstvé a bezpečné k jídlu. Správné skladování potravin v lednici je důležité nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska zachování jejich chuti a výživových hodnot.

Organizace lednice

Prvním krokem k efektivnímu skladování potravin v lednici je správná organizace. Zde je několik tipů, jak to udělat:

 • Rozdělte lednici do sekcí podle typu potravin (například ovoce a zelenina, mléčné výrobky, maso a ryby).
 • Věnujte pozornost teplotě jednotlivých sekcí a umístěte potraviny tak, aby zůstaly na optimální teplotě.
 • Využijte police, zásuvky a dveře k oddělení různých druhů potravin.

Teplota

Teplota je klíčovým faktorem při skladování potravin v lednici. Udržování stabilní teploty je důležité pro zabránění růstu bakterií a pro zachování čerstvosti potravin. Většinou je doporučeno udržovat teplotu lednice kolem 4 °C.

Obaly a uzávěry

Kvalitní obaly a uzávěry mohou pomoci prodloužit trvanlivost potravin v lednici. Zde jsou některé tipy:

 • Vyberte vhodné obaly pro jednotlivé druhy potravin, například plastové obaly pro mokré potraviny a skleněné nádoby pro sušené potraviny.
 • Uzávěry by měly být těsné a nepropustné, aby nedocházelo k přenosu pachů mezi různými potravinami.
 • Uchovávejte otevřené obaly potravin v uzavřených obalech nebo nádobách.

Hygiena

Udržování čistoty a hygieny v lednici je klíčové pro prevenci kontaminace potravin. Zde jsou některé tipy:

 • Pravidelně čistěte lednici odstraňováním zbytků potravin a zbytků.
 • Udržujte oddělené oblasti pro surové a hotové potraviny a zabráníte tak křížové kontaminaci.
 • Uchovávejte potraviny v uzavřených obalech nebo nádobách, aby nedocházelo k přenosu pachů a bakterií.

Časté chyby při skladování potravin v lednici

Je důležité vyhnout se některým častým chybám, které mohou vést k poškození potravin nebo zdravotním problémům:

 • Nepřekračujte kapacitu lednice, aby vzduch mohl volně proudit a udržovat stabilní teplotu.
 • Neuchovávejte potraviny příliš blízko sebe, aby se vzduch mohl volně pohybovat a zabránilo se hromadění tepla.
 • Neuchovávejte potraviny příliš dlouho, abyste zabránili znehodnocení chuti a výživových hodnot.

Závěr

Správné skladování potravin v lednici je klíčové pro zachování jejich čerstvosti, chuti a bezpečnosti. Dodržování správných postupů organizace, teploty, obalů a hygieny může pomoci prodloužit trvanlivost potravin a zabránit znehodnocení. Je důležité dbát na to, aby lednice byla správně udržována a čištěna, aby nedocházelo k kontaminaci potravin. S těmito jednoduchými tipy můžete udržet vaše potraviny v lednici čerstvé a bezpečné k jídlu.

Údržba lednice

Stejně jako u jiných spotřebičů je důležitá i pravidelná údržba lednice. Zde jsou některé tipy, jak udržovat vaši lednici v optimálním stavu:

 • Pravidelně čistěte gumové těsnění dveří, abyste zabránili úniku studeného vzduchu.
 • Kontrolujte a čistěte odpadní otvor lednice, aby nedocházelo k tvorbě plísní nebo nečistot.
 • Zkontrolujte a případně vyměňte filtry lednice podle doporučení výrobce, abyste zajistili čistý a čerstvý vzduch uvnitř.

Ukládání potravin v lednici

Pokud jde o samotné skladování potravin v lednici, existuje několik dalších faktorů, které je třeba zvážit:

Potravina Optimální teplota skladování
Mléčné výrobky Mezi 1 a 4 °C
Ovoce a zelenina Mezi 0 a 5 °C
Maso a ryby Mezi 0 a 2 °C

Je důležité dodržovat tyto optimální teploty skladování, abyste zajistili bezpečnost a čerstvost potravin.

Udržení pořádku

Správná organizace lednice není jen o tom, kde skladovat potraviny, ale také o udržení pořádku a čistoty:

 • Pravidelně kontrolujte data spotřeby potravin a odstraňujte ty, které se blíží ke konci trvanlivosti.
 • Udržujte čistotu v lednici, abyste zabránili růstu plísní a bakterií.
 • Používejte oddělené kontejnery nebo zásuvky pro různé druhy potravin, abyste snadno našli to, co hledáte.

Viz také:

Photo of author

Pitty

Napsat komentář