Protokol o předání bytu po skončení nájmu vzor

Protokol o předání bytu po skončení nájmu je důležitým dokumentem, který slouží k evidenci stavu bytu při ukončení nájmu. Tento dokument chrání jak nájemce, tak pronajímatele, zajišťuje transparentnost a minimalizuje možné spory ohledně stavu bytu a případných škod. Následující vzor protokolu ukazuje, jak by měl být takový dokument strukturován.

Protokol o předání bytu po skončení nájmu
Byt číslo: [Zde uveďte číslo bytu]
Adresa bytu: [Uveďte adresu bytu]
Datum předání: [Uveďte datum]
Nájemce: [Uveďte jméno nájemce]
Pronajímatel: [Uveďte jméno pronajímatele]

Přítomní osobě: [Uveďte jména všech přítomných osob]

Podpis nájemce: ________________________________________

Podpis pronajímatele: ___________________________________

Stav bytu:

 • Povrchové úpravy:
  • Stěny:
  • Podlahy:
  • Stropy:
 • Elektroinstalace:
  • Zásuvky:
  • Vypínače:
  • Osvětlení:
 • Vodoinstalace:
  • Koupelna:
  • Kuchyně:
 • Stav zařízení:
  • Kuchyňská linka:
  • Spotřebiče:
  • Nábytek:

Uvedené vady:

 • Seznamte se s případnými vadami a nedostatky bytu.
 • Zaznamenejte je do protokolu a doplňte případné fotografie.

Obě strany potvrzují, že byt byl předán v uvedeném stavu a že jsou se stavem bytu spokojeny. Oba se zavazují k řádné údržbě bytu během následujícího období.

Protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Prohlášení:

Potvrzuji, že jsem si protokol přečetl(a) a souhlasím s jeho obsahem.

Podpis nájemce: ________________________________________

Podpis pronajímatele: ___________________________________

Nejčastěji kladené otázky

Zde uvádíme některé z nejčastějších otázek ohledně protokolu o předání bytu po skončení nájmu:

 • Co dělat, pokud se nájemce a pronajímatel neshodnou na stavu bytu?
 • Jak dlouho by měl být protokol platný?
 • Je možné přidat další položky do seznamu vad a nedostatků?
 • Co když se stav bytu zhorší během následujícího období?

Průběh předání bytu

Při samotném předání bytu po skončení nájmu je důležité dodržet určité kroky a postupy:

 1. Zkontrolujte veškeré povrchové úpravy a instalace v bytě.
 2. Seznamte se s vady a nedostatky a zaznamenejte je do protokolu.
 3. Doplňte případné fotografie k výčtu vad.
 4. Obě strany potvrzují stav bytu a podepisují protokol.
 5. Každá strana obdrží jeden stejnopis protokolu.

Viz také:

Photo of author

Veroslava

Napsat komentář